Powiatowe eliminacje OTWP

W dniu 22 marca 2024 roku przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie łącznie udział wzięło 12 osób. Turniej ten jest konkursem popularyzującym przepisy o ochronie przeciwpożarowej, kształtujący umiejętności ...