Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Puławach
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Podhajny

telefon – (0 81) 888 65 95
fax – (0 81) 888 65 96

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach

st. bryg. mgr inż. Andrzej Kapica

telefon – (0 81) 880-14-84