Dotacje KSRG

Dotacje KSRG 2023

Zakres asortymentowy dotacji KSRG 2023 r.

Wzór wniosku o dotacje KSRG

Wytyczne do rozliczania dotacji KSRG.

Dotacje KSRG 2022

Dotacje KSRG 2021

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZAKUPÓW DLA JEDNOSTEK OSP W 2021 r

Dotacje KSRG 2020

Wytyczne do rozliczania dotacji KSRG (pobierz)

W przypadku zakupu ubrania specjalnego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. (pobierz)

Wymagane dane do wypełnienia wniosku na dotację:

  1. Numer rachunku bankowego i nazwa banku (wyciąg z konta bankowego).
  2. Numer KRS i data wpisu do rejestru.
  3. Imiona i nazwiska oraz numery pesel reprezentantów jednostki, którzy będą podpisać umowę zgodnie z KRS.

 

Skip to content