Dotacje i Fundusze Unijne

Sprzęt pozyskany z projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” , który realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie.

Inwestycje Komendy Powiatowej PSP w Puławach dofinansowane przez WFOŚiGW w Lublinie:

„Zakup samochodu dla KP PSP w Puławach”

Inwestycje Komendy Powiatowej PSP w Puławach dofinansowane przez NFOŚiGW:

 Man TGS 26.440 6×6 GCBA 9,5/50

Inwestycje Komendy Powiatowej PSP w Puławach zrealizowane w ramach Programu Opreacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Projekt pt. „Trans – BiaLubOL Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim”

Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  1. Projekt pt. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatów świdnickiego, puławskiego, ryckiego i łęczyńskiego”.
  2. Projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego na obszarze powiatu  puławskiego”.