Dotacje MSWiA

Dotacje MSWiA 2023 r.

Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA w 2023 r.

Wzór wniosku o dotacje MSWiA.

Wytyczne do rozliczania dotacji MSWiA.

Dotacje MSWiA 2022 r.

DOTACJE MSWiA 2021 .

  • Zakres przedmiotowy dotacji w 2021 r. (pobierz)
  • Tryb i zasady udzielania dotacji w 2021 r. (pobierz)

 

DOTACJE MSWiA 2020 !

Wytyczne do rozliczania dotacji MSWiA (pobierz)

Materiały:

Oznakowanie sprzętu !

Informacja wskazująca, iż zakup został dofinansowany ze środków MSWiA powinna być umieszczona proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej, tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów.