Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Państwowa Straż Pożarna wydaje opinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór wniosku o uzyskanie Opinii w sprawie bezpieczeństwa pożarowego