Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

Wydanie Zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej
W celu uzyskania zaświadczenia należy:
1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5, 24-100 Puławy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Puławy PKO BP SA Nr: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194
Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata 17,00 zł.

2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej – wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie KP PSP w Puławach (siedziba tymczasowa: ul. Mościckiego 1, 24-100 Puławy – piętro I – budynek PPNT) lub na stronie internetowej KP PSP w Puławach http://www.straz.puławy.pl w zakładce „Załatwianie Spraw –> Zaświadczenie o działaniach ratowniczych”.

3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KP PSP w Puławach, (siedziba tymczasowa: ul. Mościckiego 1, 24-100 Puławy – piętro I – budynek PPNT) bądź za pośrednictwem skrzynki podawczej Epuap (wymagany podpis elektroniczny). Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w KP PSP Puławy”. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

4. Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni drogą pocztową, przy czym istnieje możliwość wcześniejszego odbioru osobistego w Sekretariacie Komendy, po wyrażeniu takiej woli.

Podstawa prawna pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia