Dotacja OSP. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Dotacja dla OSP. Tym razem nabór ogłosił FSUSR. Do rozdysponowania 3,5 mln zł ! Szczegóły w linku: https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-pn-wyposaz.html

Kampania Stop Pożarom Traw Sezon 2021

FanPage Kampanii: https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/ Strona poświęcona kampanii: http://www.stoppozaromtraw.pl/ – tu znajdziesz wszystkie potrzebne materiały! Kampania „Stop Pożarom Traw” trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. Jej przebieg ze względu na pandemię koronawirusa ograniczał się do propagowania w mediach, także portalach ...