Dotacje MSWiA

29 kwietnia 2016 r. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisał dokument dotyczący trybu i zasad udzielania dotacji.

Materiały:

Oznakowanie sprzętu !

Informacja wskazująca, iż zakup został dofinansowany ze środków MSWiA powinna być umieszczona proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej, tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów.