Dotacje MSWiA

29 kwietnia 2016 r. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisał dokument dotyczący trybu i zasad udzielania dotacji.

Materiały:

  • Tryb i zasady udzielania dotacji (pobierz)
  • Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP (pobierz)
  • Opis prac remotowych (pobierz)
  • Przykładowy dziennik remontu strażnicy dla jednostek wykonujących prace we własnym zakresie (pobierz)
  • Pismo Sekretarza Stanu MSWiA w sprawie dotacji dla jednostek OSP (pobierz)
  • Sprawozdanie MSW (pobierz)
  • Wzór naklejki do oznakowania sprzętu (pobierz)
  • Wniosek do Komendanta Powiatowego PSP w Puławach o przyznanie dotacji (pobierz)

Oznakowanie sprzętu !

Informacja wskazująca, iż zakup został dofinansowany ze środków MSWiA powinna być umieszczona proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej, tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów.