Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódcy OSP)

Dnia 17 marca w tymczasowej siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Puławach odbyło się zakończenie i wręczenie zaświadczeń „Szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódcy OSP)”. Szkolenie ukończyło 44 strażaków ratowników z terenu powiatu puławskiego, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym oraz nabyli umiejętności dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych.