Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

11 listopada br. odbył się uroczysty apel puławskich strażaków z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odegrano Hymn Państwowy. Ponadto odczytany został list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej w związku z jubileuszem odzyskania przez Polskę Niepodległości. W apelu udział wzięli z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach, d-ca JRG Puławy oraz strażacy z puławskiej jednostki.

Skip to content