Dla pracowników

Uwaga!

Wszystkie wnioski i oświadczenia należy składać w sekretariacie KP PSP Puławy w terminach określonych w przepisach.

2. Oświadczenie mieszkaniowe.

4. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.

5. Oświadczenie w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny.

6. Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku

7. Równoważnik za przejazd na koszt PSP

8. Wniosek o udzielenie urlopu dla systemu codziennego

9. Wniosek o udzielenie urlopu dla systemu zmianowego