#SzczepimySię z OSP

Informacje podstawowe: Regulamin akcji #SzczepimySię z OSP Wytyczne Wyjaśnienia dodatkowe Plenerowe Punkty Szczepień Plenerowe Punkty Szczepień - minimalne wymogi Informacje dodatkowe: Adresy mailowe OW NFZ Umowa OSP MJS TPSz Umowa OSP MJS transport Umowa OSP PSz ...