Elminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Opublikowano: 2019. 03. 18
W dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Puławach oraz Komenda Powiatowa PSP w Puławach. Do eliminacji przystąpili uczestnicy w...
Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach
Opublikowano: 2019. 03. 14
W dniu 13 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy ul. Lubelskiej 51, odbyła się narada roczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.   Tematem narady było podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu puławskiego w 2018 roku oraz przedstawienie planów na rok 2019. W naradzie uczestniczyli...
Pomoc dla córki strażaka z JRG nr 3 w Warszawie
Opublikowano: 2019. 03. 13
Moi drodzy korzystając z uprzejmości Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, który umożliwił mi dystrybucję tej wiadomości, kieruję do Was prośbę o pomoc Ewie – córce mojego przyjaciela z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Warszawie. Ewa od samego początku nie miała łatwo. Ciąża musiała zostać rozwiązana przed terminem w związku z wadami wrodzonymi...
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Opublikowano: 2019. 03. 06
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym - dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze systemu stacjonarnego są strażakami w służbie kandydackiej. W ramach odbywania tej służby otrzymują pełne umundurowanie...