Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy

bryg. mgr inż. Grzegorz Buzała

telefon – 601 672 263

w przypadku nieobecności, rzecznika zastępuje

mł. bryg. Grzegorz Jeżak kontakt poprzez stanowisko kierowania

telefon – 81 886 34 47