Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach oraz monitorowanie zapewnienia przez Komendę Powiatową PSP w Puławach dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności:
str. Patrycja Chomiuk
Telefon kontaktowy: 81 886 11 96
e-mail: p.chomiuk(at)straz.pulawy.pl

Zastępca koordynatora ds. dostępności:
Beata Kotowska
Telefon kontaktowy: 81 880 14 85
e-mail: b.kotowska(at)straz.pulawy.pl

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)