Dotacje MSWiA

Dotacje MSWiA 2024 r.

Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA w 2024 r.

Wzór wniosku o dotacje MSWiA.

Wytyczne do rozliczania dotacji MSWiA.

DOTACJE MSWiA

Wytyczne do rozliczania dotacji MSWiA (pobierz)

Materiały:

Oznakowanie sprzętu !

Informacja wskazująca, iż zakup został dofinansowany ze środków MSWiA powinna być umieszczona proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej, tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów.