Szkolenia OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Plan szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 19.08-09.10.2022 r.

Szkolenie kat. C prawa jazdy dla strażaków ratowników OSP w KSRG

[pdf-embedder url=”http://www.straz.pulawy.pl/wp-content/uploads/2022/07/1.1-Ogloszenie-o-naborze-na-szkolenie-kat.-C-prawa-jazdy.pdf” title=”1.1 – Ogłoszenie o naborze na szkolenie kat. C prawa jazdy”]
Szkolenie podstawowe OSP, grupa 1, 14.08.2021 r. 
Szkolenie podstawowe OSP, grupa 2, 21.08.2021 r.
Zasady udziału członków OSP w działaniach ratowniczych !

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przypomina, iż druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

     Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.
Druki szkoleniowe:
 • Skierowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie dowódców OSP (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie Naczelników OSP (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (pobierz)
 • Karta skierowania na szkolenie z zakresu współpracy LPR (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie w Nałęczowie w zakresie kpp – recertyfikacja (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie w Nałęczowie w zakresie kpp – podstawowe (pobierz)

Programy szkolenia strażaków OSP:

Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierujących działanie ratowniczym dla członków OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie naczelników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
  z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
     Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 określa zasady prowadzenia kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu „Ratownika”.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:

 • ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (pobierz)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 roku  – załącznik do rozporządzenia
 • rozporządzenia MSWiA i Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 12 grudnia 2008 roku (pobierz) – nowelizacja rozporządzenia(pobierz)

Kursy kierowane są między innymi do:

 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Zakładowych Straży Pożarnych,
 • jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej,
 • jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem,
 • Policji,
 • Wojska Polskiego,
 • Straży Granicznej,
 • innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób
  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • stosowanie tlenoterapii biernej,
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o PRM.

Przydatne linki:

  • Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG (pobierz)
  • Procedury medyczne (pobierz)
  • Pytania egzaminacyjne KPP_2016 (pobierz)
  • Standard wyposażenia zestawu PSP R1 (pobierz)
  • Plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym (pobierz)
  • Procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt
   z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) – dla ratowników ksrg (pobierz)
  • Zasady segregacji poszkodowanych – zdarzenie masowe (pobierz)
  • Zasady mocowania i przemieszczania poszkodowanych przy użyciu noszy typu deska (pobierz)
  • www.Ratownictwo.win.pl – pierwsza pomoc przedmedyczna
  • www.aplikacja-ratownik.pl – kwalifikowana pierwsza pomoc w telefonie