Dotacje KSRG

Dotacje KSRG

Dotacje KSRG 2024

Zakres asortymentowy dotacji KSRG 2024 r.

Wzór wniosku o dotacje KSRG

Wytyczne do rozliczania dotacji KSRG.

W przypadku zakupu ubrania specjalnego obowiązuje zatwierdzony przez KG PSP opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. (pobierz)

Wymagane dane do wypełnienia wniosku na dotację:

  1. Numer rachunku bankowego i nazwa banku (wyciąg z konta bankowego).
  2. Numer KRS i data wpisu do rejestru.
  3. Imiona i nazwiska oraz numery pesel reprezentantów jednostki, którzy będą podpisać umowę zgodnie z KRS.