KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
     Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 określa zasady prowadzenia kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu “Ratownika”.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:

 • ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (pobierz)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 roku  – załącznik do rozporządzenia
 • rozporządzenia MSWiA i Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 12 grudnia 2008 roku (pobierz) – nowelizacja rozporządzenia(pobierz)

Kursy kierowane są między innymi do:

 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Zakładowych Straży Pożarnych,
 • jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej,
 • jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem,
 • Policji,
 • Wojska Polskiego,
 • Straży Granicznej,
 • innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób
  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • stosowanie tlenoterapii biernej,
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o PRM.

Przydatne linki:

 • Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG (pobierz)
 • Procedury medyczne (pobierz)
 • Pytania egzaminacyjne KPP_2016 (pobierz)
 • Standard wyposażenia zestawu PSP R1 (pobierz)
 • Plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym (pobierz)
 • Procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt
  z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) – dla ratowników ksrg (pobierz)
 • Zasady segregacji poszkodowanych – zdarzenie masowe (pobierz)
 • Zasady mocowania i przemieszczania poszkodowanych przy użyciu noszy typu deska (pobierz)
 • www.Ratownictwo.win.pl – pierwsza pomoc przedmedyczna
 • www.aplikacja-ratownik.pl – kwalifikowana pierwsza pomoc w telefonie
Skip to content