Zakończenie szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP

W dniach 08 – 17 września 2023r. odbyło się szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP, które zakończyło się egzaminem. W szkoleniu uczestniczyło 44 strażaków ratowników jednostek OSP z terenu powiatu puławskiego. Strażacy podczas szkolenia zapoznali się z zasadami bezpiecznej jazdy alarmowej do zdarzeń oraz obsługą samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Gratulujemy wytrwałości oraz życzymy samych sukcesów na trudnej drodze niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Opracowanie: st. kpt. Konrad Wójcik
Zdjęcia: st. kpt. Łukasz Wiejak