Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej PSP w Puławach połączone z powiatowymi obchodami dnia strażaka.

W dniu 29 maja 2023 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach połączone z powiatowymi obchodami dnia strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle przez Zastępcę Komendanta Powiatowego w Puławach st. bryg. Andrzeja Kapicę. Następnie st. bryg. Grzegorz Podhajny Komendant Powiatowy PSP w Puławach przywitał wszystkich przybyłych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Inwestycja jest realizowana w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz budżetu Wojewody Lubelskiego. Dokumentację projektową sfinansowały wszystkie samorządy gminne i samorząd powiatowy.

Budynek nowej strażnicy będzie zawierał część garażową, administracyjno-biurową, zaplecze socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz plac ćwiczebny z boiskiem wielofunkcyjnym.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem pożarniczym, po odczytaniu i podpisaniu aktu, nastąpiło jego wmurowanie w fundament budynku nowej Komendy Powiatowej PSP w Puławach. Następnie wszyscy goście udali się do Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego na uroczystą zbiórkę, z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.

Spotkanie to tradycyjnie obchodzone jest wspólnie ze strażakami ochotnikami z terenu powiatu puławskiego, strażakami Zakładowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszami PSP.

Po oficjalnym otwarciu obchodów Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Danuta Smaga  wygłosiła okolicznościowe przemówienie oraz złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji Dnia Strażaka.

Kolejnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz inni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Spotkanie zakończyło wystąpienie Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej Wacława Kozioła.Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy najlepsze życzenia.

W uroczystości m.in udział wzięli:

  • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,
  • prof. Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
  • Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
  • Danuta Smaga – Starosta Puławski – współorganizator,
  • Paweł Maj – Prezydent Puław,
  • Dariusz Pranga – Dyrektor Pionu Wsparcia Grupa Azoty Puławy.

 

 

Opracował: st. kpt. Konrad Wójcik

Skip to content