Uroczystość otwarcia przebudowanego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie

W dniu 04.05.2023 r.  odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą przed budynkiem strażnicy OSP. Dokonano oficjalnego przecięcia wstęgi, a także złożono podziękowania darczyńcom i sponsorom za pomoc w zwiększeniu poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie. W uroczystości wziął udział Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st.bryg. Tomasz Podkański oraz Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny.

Opracowanie: st. kpt. Konrad Wójcik

Zdjęcia: Tobiasz Lipiński