Szkolenie podstawowe OSP

14 kwietnia 2023 r. rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. W szkoleniu bierze udział 46 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu puławskiego, którzy nabywają umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Otwarcia szkolenia dokonał Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny.