Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódcy OSP)

09 grudnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach rozpoczęło się szkolenia na poziomie dowódczym tj. szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych (dowódcy OSP) realizowane zgodnie z nowym programem szkolenia zatwierdzonym 4 marca 2022 r. W szkoleniu bierze udział 45 strażaków ratowników OSP z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu puławskiego oraz opolskiego. Celem szkolenia będzie przygotowanie słuchacza do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych. Otwarcia szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach st. bryg. Andrzej Kapica.

Autor: st. kpt. Konrad Wójcik

Zdjęcia: st. kpt. Łukasz Wiejak

 

Skip to content