Ślubowanie nowych funkcjonariuszy w KP PSP Puławy

7 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Podhajny w obecności funkcjonariuszy KP PSP Puławy. Ślubowanie to bardzo uroczysty, podniosły moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Autor: sekc. Marzena Szwargolińska
Zdjęcia: st. kpt. Łukasz Wiejak

Skip to content