Informacja w sprawie wymagań dla radiotelefonów zakupowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Od dnia 17 października 2022 r. nowo zakupowane radiotelefony do jednostek ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać wymagania „Instrukcji organizacji łączności radiowej” wprowadzonej rozkazem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7)., a także dodatkowo radiotelefony powinny mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.

[pdf-embedder url=”http://www.straz.pulawy.pl/wp-content/uploads/2022/10/20190304-INSTRUKCJA.pdf”]