Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach ogłosiła postępowanie przetargowe na budowę nowej strażnicy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach ogłosiła postępowanie przetargowe na budowę nowej strażnicy. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, tj. budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką obecnych obiektów komendy przy ul. Lubelskiej 51 w Puławach.

Strona prowadzonego postępowania: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

Skip to content