Aplikacja WATERFLOW

Aplikacja WATERFLOW powstała na zlecenie Komendy Głównej PSP w celu zbudowania jednolitej w skali całego kraju bazy hydrantowej, choć jej docelowe funkcjonalności mają być znacznie szersze.

Dzięki aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych (aktualnie z systemem Android, docelowo również iOS), możliwe jest:
– zbieranie, uzupełnianie i wykorzystywanie danych dotyczących źródeł wody;
– posiadanie dostępu do interaktywnej mapy zawierającej informacje o źródłach wody do zewnętrznego gaszenia, które zostały wprowadzone przez przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem aplikacji.

Z aplikacji WATERFLOW mogą korzystać funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak np. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji WATERFLOW strażacy OSP powinni zgłosić się osobiście, telefonicznie lub mailowo do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Dane kontaktowe: tel. 81 880 14 88, adres e-mail jrg@straz.pulawy.pl.

Więcej informacji na temat aplikacji WATERFLOW można znaleźć na oficjalnej stronie programu www.waterflow.pl

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest firma MLABS Sp. z o. o. ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, tel. 61 646 84 20, contact@mlabs.pl.
Przekazane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie przez administratorów technicznych w celu utworzenia konta predefiniowanego w aplikacji WATERFLOW i będą widoczne przez okres użytkowania aplikacji.