Bezpieczna jazda samochodem pożarniczym

W związku z częstymi w ostatnim czasie wypadkami samochodów strażackich w Polsce Komenda Powiatowa PSP w Puławach przypomina najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem pożarniczym do akcji.

 1. Zgodnie z Kodeksem ruchu drogowego pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.
 2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, zatrzymania i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub w przypadku przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych.

W przypadku, gdy pojazd się zatrzyma, nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego.

Powyższe zapisy dotyczące możliwości niezastosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczą zarówno strażaków OSP jak i PSP.

Wymagania BHP dla strażaków PSP  oraz OSP podczas używania pojazdów pożarniczych i innych pojazdów:

 1. Przed każdym wyjazdem kierowca pojazdu pożarniczego:
 • sprawdza gotowość eksploatacyjną pojazdu pożarniczego oraz jego bezpieczeństwo dla ruchu,
 • zabezpiecza wszelkie elementy wysuwane i ruchome pojazdu pożarniczego, w szczególności wysięgnik, podpory, maszt oświetleniowy, maszt antenowy, uniemożliwiając przypadkowe ich wysunięcie się podczas jazdy,
 • zamyka wszystkie skrytki sprzętowe, skrzynie oraz dodatkowe stopnie pojazdu pożarniczego,
 • sprawdza poprawne zamocowanie sprzętu wewnątrz skrytek w kabinie i na dachu pojazdu pożarniczego, uniemożliwiające przypadkowe ich przesunięcie lub upadek podczas jazdy,
 • sprawdza prawidłowe zamknięcie oraz przewożenie elementów wyposażenia i sprzętu w przewidzianych dla nich miejscach.
 1. Dowódca lub dysponent pojazdu pożarniczego nie może żądać zwiększenia prędkości pojazdu, natomiast może, ze względów bezpieczeństwa, żądać jej zmniejszenia.
 2. Podczas jazdy pojazdem pożarniczym zbiornik na środek gaśniczy utrzymuje się w stanie całkowitego wypełnienia.
  W przypadku niemożności jego wypełnienia dopuszcza się jazdę z niepełnym zbiornikiem przy zachowaniu podczas jazdy szczególnej ostrożności.
 3. Rozpoczęcie jazdy pojazdem pożarniczym jako uprzywilejowanym w ruchu drogowym rozpoczyna się na polecenie lub za zgodą dyżurnego stanowiska kierowania albo na polecenie kierującego działaniem ratowniczym.
 4. Kierujący pojazdem pożarniczym uprzywilejowanym w ruchu drogowym zachowuje szczególną ostrożność.
 5. W czasie jazdy pojazdem pożarniczym do akcji (jako pojazd uprzywilejowany) strażacy nie zdejmują hełmów lub kasków oraz nie zakładają sprzętu ochrony układu oddechowego.
 6. Kierujący pojazdem pożarniczym może prowadzić pojazd bez hełmu i butów strażackich przeznaczonych do akcji ratowniczej.
 7. Dowódca wyznacza strażaków do asekuracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas manewrowania pojazdem pożarniczym, szczególnie w porze nocnej, w miejscach o ograniczonej przestrzeni i w warunkach ograniczonej widoczności.
 8. Podczas postoju na drodze w przypadku ograniczonej widoczności należy w odpowiednich odległościach od pojazdów pożarniczych ustawić lampy sygnalizacyjne i znaki ostrzegawcze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ruchu drogowego.

Równie ważnym i obligatoryjnym elementem co powyższe jest stosowanie pasów bezpieczeństwa (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) podczas poruszania się do akcji i z akcji. O obligatoryjnym stosowaniu pasów mówi Kodeks Ruchu Drogowego:

Ponadto należy zawsze pamiętać o dostosowaniu prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze!

 

Skip to content