#SzczepimySię z OSP – spotkanie z jednostkami OSP powiatu puławskiego

W dniu 5 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP zainteresowanych udziałem w programie #SzczepimySię z OSP. Omówiono szczegóły programu z uwzględnieniem różnych poziomów i możliwości zaangażowania się strażaków (transport pacjentów do punktu szczepień, transport personelu medycznego do domu pacjenta oraz organizację Tymczasowego Punktu Szczepień). Uzgodniono również sposób przekazywania do KP PSP w Puławach podpisanych z Ośrodkami Zdrowia umów niezbędnych do aktywacji w programie.

 

Skip to content