#Szczepimy Się z OSP – spotkanie z Samorządami oraz SP ZOZ z powiatu puławskiego

#Szczepimy Się z OSP
W dniu 4 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, PZZK w Puławach oraz Ośrodków Zdrowia.  Samorządowcy przedstawili sytuację dot. szczepień w poszczególnych gminach z uwzględnieniem Ośrodków Zdrowia oraz mobilnych jednostek szczepień (szczepienobusy UW Lublin). Komendant Powiatowy PSP w Puławach objaśnił zasady funkcjonowania programu #SzczepimySię z OSP, sposoby rozliczania oraz oczekiwania od jednostek OSP. W toku dyskusji ustalono, że wspólnie wszyscy będą zachęcać i udzielać pomocy jednostkom OSP, które zechcą wziąć udział w akcji.
Skip to content