Komenda wybrała wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu strażnicy

W postępowaniu wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę  złożoną przez A.DO XXI Sp. z o.o. ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań”, która uzyskała wynik 86,60 pkt. i zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 172 200, 00 zł.

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PL.2370.11.2020
Skip to content