Powiat puławski – groźne pożary traw i lasów

Niestety pomimo wielu apeli związanych z panującą suszą oraz szeregu zakazów dotyczących posługiwaniem się ogniem otwartym z na terenie powiatu puławskiego od wczesnej wiosny każdego dnia dochodzi do groźnych pożarów.  Czasami jest to kilka pojedynczych zdarzeń, a czasami nawet kilkadziesiąt pożarów. Niektóre pożary mogą nawet obejmowań powierzchnię kilkudziesięciu hektarów. Od  początku roku na terenie powiatu strażacy interweniowali 560 razy, z czego do 335 pożarów, 198 miejscowych zagrożeń i 27 alarmów fałszywych. Najwięcej pożarów odnotowano w marcu i kwietniu – 291. Spośród 335 pożarów powstałych od początku roku 238 to pożary tzw. „traw”, które stanowią 71% wszystkich tegorocznych pożarów.

Wiosenne pożary niestety są najczęściej spowodowane działalnością człowieka. Dwie dominujące przyczyny to podpalenia umyślne i nieostrożne posługiwanie się ogniem otwartym tzw. zaprószenie ognia. Obecna sytuacja meteorologiczna i towarzyszący jej brak opadów, zachmurzenia czy wiatr sprzyjać będzie rozprzestrzenianiu się ognia czego przykładem są pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym. Niska wilgotność pokrywy gleby,  brak opadów, silny wiatr to idealne warunki do powstania i błyskawicznego rozwoju pożaru. 

Powiat puławski charakteryzuje się występowaniem znacznych powierzchni obszarów leśnych zaliczonych go I kategorii zagrożenia pożarowego, w których utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Zagrożenie pożarowe w lasach rośnie z każdym dniem. W związku z powyższym apelujemy i przestrzegamy:

  • wypalanie traw jest zabronione i nie przynosi efektów agrotechnicznych,
  • pożar w obecnych warunkach może się szybko rozprzestrzenić,
  • w sprzyjających warunkach szybciej niż średnia prędkość biegacza,
  • pożar, który wymknął się spod kontroli może zagrażać mieniu znajdującemu się w sąsiedztwie oraz ludziom znajdującym się w pojazdach, zabudowaniach lub chociażby spacerującym w okolicy,
  • pożar trawy to nie tylko zniszczenie materii organicznej, to zniszczenie siedliska dla wielu  organizmów takich jak ptaki znajdujące się obecnie w okresie lęgowym, gryzonie czy owady.

Przepisy prawa wprost zabraniają wypalania traw. Na podstawie kodeksu wykroczeń, za tego typu działanie można otrzymać grzywnę w wysokości nawet do 5000 zł. Zgodnie z kodeksem karnym jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie wielkich rozmiarów lub życie wielu osób, można trafić do więzienia nawet na 10 lat!

Pamiętajmy aby przez naszą nierozwagę nie doszło do tragedii, w której ucierpi środowisko naturalne, gdzie mogą zginąć zwierzęta lub nawet ludzie.
Informacje na temat kampanii „STOP pożarom traw” znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.stoppozaromtraw.pl/

Opracował:

bryg. Krzysztof Morawski

Skip to content