Nowe systemy DSP dla OSP z powiatu puławskiego dzięki współpracy z Zakładami Azotowymi Puławy w ramach akcji „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo.”

WSPÓŁPRACA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 Grupa Azoty PUŁAWY podpisaniem listu intencyjnego inicjuje kolejną edycję programu „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo”. Dzięki zaangażowaniu Spółki, 28 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu puławskiego zostanie wyposażonych w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności. Podczas uroczystości zorganizowanej 30 września 2019 r. w siedzibie Spółki, pod listem intencyjnym swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – dr Krzysztof Bednarz, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – dr Izabela Świderek, Komendant Powiatowej PSP w Puławach – st. bryg. Grzegorz Podhajny oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Puławach – Witold Popiołek. W uroczystości udział wzięli także Starosta Powiatu Puławskiego – Danuta Smaga, Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz przedstawiciele powiatowych jednostek OSP.

Rozpoczęta właśnie edycja Programu prowadzona będzie z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnych zlokalizowanymi na terenie powiatu puławskiego, a jej celem będzie realizacja zadań z zakresu ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami oraz podnoszenie kompetencji strażaków ochotników. Partnerem merytorycznym programu jest Państwowa Straż Pożarna. Współpraca została założona na trzy lata.

Kapituła Programu „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” zawnioskowała, by w ramach tegorocznej edycji zakupić i zamontować zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Lista tych jednostek OSP została sporządzana w oparciu o opinię Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Puławach.

Program „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej powiatu puławskiego. W poprzednich latach (2012 – 2016), realizowany był wspólnie z Komendą Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji i skupiał się na edukacji dzieci i młodzieży – kształtowaniu wśród najmłodszych właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Policjanci uczyli zasad ruchu drogowego, przekazywali ufundowane przez Spółkę kamizelki i opaski odblaskowych oraz wydawnictwa edukacyjne. Organizowali prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Z kolei strażacy edukowali w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Puławska spółka ufundowała m.in. 100 detektorów czadu, które zamontowano w domach z terenu naszego powiatu.