Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu. Materiał szkoleniowy KG PSP.