Informacja o śmierci bryg. w st. spocz. Bolesława Alinowskiego