Komenda Powiatowa PSP w Puławach

ul. Lubelska 51
24-100 Puławy
NIP: 716-22-75-771
 
Godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
Sekretariat

 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 15:30 - 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 888 65 95.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno – Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 888 65 95 lub (81) 880 14 89

Skargi/wnioski można składać: 

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, ul. Lubelska 51, 24-100 Puławy;
  • osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Lubelska 51 w godz. 7.30-15.30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.pulawy.pl zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr (81) 888 65 96 
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno – Kadrową pod nr. tel. (81) 888 65 95 lub (81) 880 14 89.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:  imię i nazwisko wnoszącego oraz  dokładny adres do korespondencji.