Przejście na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Dowódcy JRG w Puławach

26 stycznia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach, odbyła się uroczysta zbiórka, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej brygadiera Grzegorza Jeżaka.

 

Brygadier Grzegorz Jeżak pełnił służbę w ochronie przeciwpożarowej od 1996 r., gdy jako kadet rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. W lipcu 1998 r. podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Puławach na stanowisku starszego ratownika. Kolejno zajmował stanowiska specjalisty ratownika, dowódcy sekcji oraz zastępcy dowódcy zmiany. W czerwcu 2020 roku mianowany został na stanowisko zastępcy dowódcy JRG.

 

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach starszy brygadier Grzegorz Podhajny  wraz z obecnymi funkcjonariuszami i pracownikami złożył wyrazy uznania oraz podziękował za owocną i pełną zaangażowania służbę na rzecz Państwowej Straży Pożarnej.

 

Życzymy wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia dla żegnającego się z służbą!

 

Odznaczony :
Srebrny medal za długoletnią służbę
Brązowa odznaka zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

 

Opracowanie: st. sekc. Marzena Szwargolińska
Zdjęcia: st. kpt Konrad Wójcik, sekc. Mateusz Makuch