Dotacje KSRG

  1. Zakres przedmiotowy dotacji KSRG 2018 (pobierz)
  2. Zapotrzebowanie dotacje KSRG 2018 (pobierz)
  3. Opis prac remontowych (pobierz)
  4. Wniosek do Komendanta Powiatowego PSP w Puławach o przyznanie dotacji (pobierz)

Wymagane dane do wypełnienia wniosku na dotację:

  1. Numer rachunku bankowego i nazwa banku.
  2. Numer KRS i data wpisu do rejestru.
  3. Imiona i nazwiska oraz numery pessel reprezentantów jednostki, którzy będą podpisać umowę zgodnie ze statutem.

W przypadku otrzymania dotacji na remot należy należy dołączyć opis prac remontowych. Druk powyżej.

Oznakowanie sprzętu !

Wzór naklejki do oznakowania (pobierz)

Informacja wskazująca, iż zakup został dofinansowany ze środków KG PSP powinna być umieszczona proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej,  tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów.

Oznakowanie dotyczy również wykonanych prac remontowych.