Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

Strażacy

wypełniający rotę ślubowania w szeregach zawodowego i ochotniczego pożarnictwa,

Szanowni Państwo

związani codziennymi obowiązkami z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem i ochroną ludności

oraz wspierający naszą służbę i czerpiący z niej inspiracje.

Czwarty maja daje okazję do radosnego manifestowania obecności straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego i życiu społecznym każdej z naszych małych ojczyzn. Jest to czas zasłużonej satysfakcji z zaszczytów oraz materialnych i symbolicznych wyróżnień. Być może za najważniejszą nagrodę powinniśmy uznać powszechne zaufanie i okazywaną naszej formacji sympatię. Z tej okazji, do wszystkich Państwa kieruję szczere i serdeczne gratulacje.

W Dniu Strażaka przywołujemy nazwiska tych, którzy tworzą poczet historycznych architektów systemu ochrony przeciwpożarowej, a także postaci, o których pamięć niezmiennie buduje siłę straży pożarnych na elementarnych, lokalnych szczeblach. Przypominamy dorobek całych strażackich pokoleń będący fundamentem wartości, na których wspiera się nasza pożarnicza tradycja. Jesteśmy przekonani, że będzie ona trwale podtrzymywana, uroczyście w tym dniu witając w naszych szeregach nowe twarze, a szczególnie gorąco pożarniczą młodzież. To Wasze życiowe wybory i postawy – silniej, niż jakiekolwiek rozwiązania prawne i organizacyjne – ostatecznie zaważą na kondycji i wizerunku polskiego ratownictwa oraz naszym miejscu w Europie i na świecie.

Ten radosny, świąteczny czas nie obniża naszej gotowości do reagowania na sygnały
o wystąpieniu zagrożenia, jakiemu jesteśmy w stanie przeciwdziałać i na które odpowiadamy, stale podnosząc kompetencje i standardy działania. Dziękuję wszystkim Państwu za to, czego wspólnie dokonujemy na co dzień, a co byłoby niemożliwe bez Waszego entuzjazmu i zaangażowania, w każdym korpusie osobowym i na każdym poziomie kierowania, dowodzenia i bezpośredniej realizacji zadań. Wszystkim życzę dobrego zdrowia i wielu sukcesów – takich o znaczeniu taktycznym, które zasilają nas niezbędną dawką optymizmu i satysfakcji, oraz tych strategicznych, które są pewnym potwierdzeniem aktywności, samodoskonalenia, rozwoju i ciągłej zmiany.

Z wyrazami szacunku

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej