Dla pracowników

Uwaga !!!

Wszystkie wnioski i oświadczenia należy składać w sekretariacie KP PSP Puławy w terminach określonych w przepisach.

1. Oświadczenie majątkowe.

Instrukcja wypełniania

Oświadczenie majątkowe wer. edytowalna - kliknij tutaj

Oświadczenie majątkowe .pdf - kliknij tutaj

Opis na kopertę - kliknij tutaj

2. Oświadczenie mieszkaniowe.

Oświadczenie mieszkaniowe - kliknij tutaj

Instrukcja jak wypełniać oświadczenie mieszkaniowe - kliknij tutaj

3. Raport o dodatkowe zarobkowanie.

Raport o dodatkowe zarobkowanie - kliknij tutaj

Raport o dodatkowe zarobkowanie - informacja o członku rodziny - kliknij tutaj

4. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego - kliknij tutaj

5. Oświadczenie w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny.

Oświadczenie w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny - kliknij tutaj

6. Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku

Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku - kliknij tutaj

7. Równoważnik za przejazd na koszt PSP

Równoważnik za przejazd na koszt PSP - kliknij tutaj

8. Wniosek o udzielenie urlopu dla systemu codziennego

Wniosek o udzielenie urlopu dla systemu codziennego - kliknij tutaj

9. Wniosek o udzielenie urlopu dla systemu zmianowego

Wniosek o udzielenie urlopu dla systemu zmianowego - kliknij tutaj