Statystyki BIP

Tytuł Ilość wizyt
Zamówienia od 30 000 zł do 30 000 Euro 45,451
BIP - Komenda Powiatowa PSP w Puławach 18,832
Oferty zatrudnienia 16,440
Przetargi 15,864
Informacja o składnikach majątku do zbycia 11,544
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach 5,607
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 4,409
Redakcja 4,051
Status prawny 3,539
Majątek w dyspozycji 3,347
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach 3,295
Zakres działania i kompetencje 3,283
Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Puławach 3,116
Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach 2,946
Struktura własności 2,596
Informacje wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 2,422
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach - system zmianowy 1,770
Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw dla potrzeb KP PSP w Puławach 1,351
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach - system codzienny 1,202
Struktura organizacyjna 1,058
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach - system codzienny 1,034
PRZEGLĄD 12 SZT. BRAM SEGMENTOWYCH ORAZ DOSTAWA i MONTAŻ 7 KPL. NAPĘDÓW AUTOMATYCZNYCH BRAM PRZEMYSŁOWYCH SEGMENTOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 981
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 920
DOSTAWA PALIW W FORMIE TANKOWANIA SAMOCHODÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO DLA POTRZEB KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W PUŁAWACH 891
Likwidacja instalacji technologicznej nieeksploatowanej stacji paliw wraz z zbiornikami podziemnymi na paliwo wypełnionymi wodą z terenu KP PSP w Puławach 685
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 685
PEŁNIENIE NADZORU BUDOWLANEGO NAD WYKONYWANYM REMONTEM POMIESZCZEŃ CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 639
Wykonanie remontu pomieszczeń we fragmencie części podpiwniczonej budynku głównego Komendy Powiatowej PSP w Puławach 636
Plan zamówień 548
WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 367
Dostawa paliw płynnych w formie tankowania samochodów i sprzętu silnikowego dla potrzeb KP PSP w Puławach 345
WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 291