Zebranie założycielskie klubu Honorowych Dawców Krwi

W dniu 18 stycznia 2019 r. w Lublinie miało miejsce spotkanie, na którym zawiązano Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W tym dniu mija dokładnie 100 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.

Strażacy od wielu lat bardzo aktywnie udzielają się w akcjach honorowego krwiodawstwa, organizowanych na terenie województwa lubelskiego. W związku z tym zrodził się pomysł utworzenia klubu Honorowych Dawców Krwi, aby jeszcze bardziej spopularyzować ideę honorowego krwiodawstwa, a także zaangażować się w realizację wielu innych, szczytnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zebraniu wzięli udział strażacy z powiatów: zamojskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, ryckiego i puławskiego oraz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Z ramienia Zarządu Okręgowego PCK w Lublinie w zebraniu wzięli udział Jan Staroch oraz Klaudia Waryszak – Lubaś, którzy służąc swoim doświadczeniem, pomogli w realizacji formalnej strony powołania klubu.

Mając nadzieję na owocną pracę i rozwój, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ( w tym członków OSP ) do wstąpienia w szeregi Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Kontakt: Artur Warchał - KP PSP w Puławach.

Link KW PSP w Lublinie: https://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci/1244-zebranie-zalozyc...