XIII Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni w Drabinie Hakowej

Zgodnie z „Kalendarzem Imprez Sportowych Państwowej Straży Pożarnej współorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na rok 2019” w dniu 8 maja 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach będzie gospodarzem 3 etapu „XIII Ogólnopolskiego Turnieju Czterech Wspinalni w Drabinie Hakowej” wchodzącego w skład Pucharu Polski w Drabinie Hakowej.

Turniej ma wieloletnią tradycję i wpisał się w kalendarz imprez sportowych, w których udział bierze absolutna czołówka zawodników polskich. Jego wyjątkowość polega na tym, iż w ciągu trzech dni rozgrywane są cztery turnieje na czterech różnych wspinalniach w następujących miejscowościach:

Dzień pierwszy:

- Nisko (województwo podkarpackie),

Dzień drugi:

- Ostrowiec Świętokrzyski (województwo Świętokrzyskie),

- Puławy (województwo lubelskie),

Dzień trzeci:

- Kozienice (województwo mazowieckie).

Przebieg konkurencji :
Zawody rozgrywane są w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni na wysokość 10,85 m. Na komendę "start" lub sygnał akustyczny (gwizdek, strzał, uderzenie) zawodnik rozpoczyna bieg po swoim torze w kierunku wspinalni z drabiną trzymaną w dowolny sposób. Po dobiegnięciu do wspinalni zawodnik zawiesza drabinę na parapecie I piętra, następnie wchodzi po drabinie i siada na parapecie okna. Stawia drabinę na II piętro, wchodzi po niej i siada na parapecie okna II piętra. Kolejno stawia drabinę na III piętro, wchodzi po niej i zeskakuje na podłogę III piętra lub wyznaczone urządzenie pomiarowe tam zainstalowane. Czas wykonania konkurencji liczy się od komendy "start" do momentu zetknięcia się drugiej nogi zawodnika z podłoga III piętra wspinalni lub wyłączenia (drugą nogą) urządzenia pomiarowego.

Serdecznie zapraszamy - rywalizacja na obiekcie w Puławach przy ul. Słowackiego

odbędzię się dnia 8 maja br. w godzianch 15:00-18:30.