Uroczyste rozdanie kart w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej, 28-12-2018 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach miało miesjce uroczyste przekazanie kart w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej. Karty w imieniu własnych jednostek OSP odebrali ich przedstawiciele. Program ten skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG. Karty Rabatowe uprawniają Użytkowników do otrzymania w danym miesiącu kalendarzowym opustu cenowego w wysokości 8gr brutto za 1 litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA. Opusty cenowe będą udzielane na Stacjach Paliw. Umożliwienie wprowadzenia takiego Programu jest  możliwe dzięki podpisaniu w dniu 19 grudnia br. umowy, pomiędzy PKN ORLEN reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Daniela Obajtka, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim. Podpisana umowa zagwarantuje jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce. Program ten wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r.

Podpisanie umowy z PKN Orlen: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/PODPISANIE-UMOWY-...

GALERIA: https://www.straz.pulawy.pl/galeria/galeria-wydarzenia-i-imprezy/uroczys...