Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach

W dniu 13 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy ul. Lubelskiej 51, odbyła się narada roczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

  Tematem narady było podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu puławskiego w 2018 roku oraz przedstawienie planów na rok 2019.
W naradzie uczestniczyli między innymi:
1.    st. bryg. Piotr Zmarz - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
2.    Danuta Smaga - Starosta Puławski,
3.    Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy,
4.    Witold Popiołek - Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP,
6.    Wójtowie i Burmistrzowie gmin z terenu powiatu puławskiego,
7.    Delegacja władz gminnych ZOSP z terenu powiatu puławskiego,
8.    Strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Puławach.

   Naradę otworzył st. bryg. Grzegorz Podhajny Komendant Powiatowy PSP w Puławach, który powitał zaproszonych gości oraz pracowników Komendy.
   W dalszej części Komendant Powiatowy PSP w Puławach przedstawił problematykę zadań realizowanych przez puławskich strażaków w 2018 roku oraz plany na kolejny rok. Przedstawione zostały statystyki zaistniałych zdarzeń i działań prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą oraz działania Komendy w zakresie:
- operacyjno-szkoleniowym,
- kontrolno-rozpoznawczym,
- logistycznym,
- technicznym,
- kadrowym,
- organizacyjnym.
   W części podsumowującej naradę st. bryg. Piotr Zmarz - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podsumował dotychczasową działalność struktur Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim oraz zaprezentował główne cele i kierunki działań w roku bieżącym. Zaproszeni goście również mieli okazję wyrazić swoją opinię o działalności Komendy oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie.
   Na zakończenie st. bryg. Grzegorz Podhajny Komendant Powiatowy PSP w Puławach podziękował wszystkim służbom oraz instytucjom za okazaną pomoc i współdziałanie podczas prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, organizowanych ćwiczeń i realizacji zadań służbowych.

GALERIA ZDJĘĆ