41. edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach informuje, że rozpoczęły
się eliminacje do XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy
na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa.
Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem,
poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

Zgodnie z Uchwałą nr 7/1/2017 z dnia 17 października 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w OTWP uczestniczy młodzież
w trzech grupach:

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III,

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi Komend Powiatowych Państwowej
Straży Pożarnej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Turniej podzielony jest na 5 etapów eliminacji, a mianowicie:

  • eliminacje podstawowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół);
  • eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne;
  • eliminacje powiatowe;
  • eliminacje wojewódzkie;
  • eliminacje centralne.

Jednocześnie informujemy, iż eliminacje wojewódzkie zgodnie z regulaminem muszą zostać przeprowadzone do końca kwietnia 2018 r., natomiast eliminacje centralne do końca maja 2018 r.
Mając na uwadze ww. wytyczne, celem ułatwienia kwestii organizacyjnych proponuję następujące terminy eliminacji OTWP w powiecie puławskim:

  • eliminacje podstawowe i gminne – do 02 marca 2018 r.;
  • eliminacje powiatowe – do 23 marca 2018 r.

Wzorem lat poprzednich wyrażamy gotowość udzielenia pomocy przy organizacji eliminacji
na poszczególnych szczeblach. Celem ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny
z wyznaczonym przedstawicielem Komendy.

 

Ponadto informujemy, że w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP są do nabycia wydawnictwa z materiałami szkoleniowymi dla uczestników OTWP.

Sprawę Turnieju Wiedzy Pożarniczej w tutejszej Komendzie PSP prowadzi: kpt. Łukasz Wiejak
nr tel. (81) 886 11 90.