Ślubowanie nowych funkcjonariuszy KP PSP Puławy

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy. 14 lutego 2020 roku odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych do służby strażaków. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Podhajny w obecności funkcjonariuszy KP PSP Puławy. Ślubowanie to bardzo uroczysty, podniosły moment w życiu ...

Spotkanie opłatkowe w KP PSP Puławy

19 grudnia br. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków i pracowników cywilnych tut. jednostki. Na wstępie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach st. bryg. Grzegorz ...

Wręczenie promes w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu puławskiego na zadanie publiczne: “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

30 września 2019 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się spotkanie druhów OSP z terenu powiatu puławskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrem Tułajewem, który wręczył druhom ochotnikom ...

Skip to content