Ślubowanie nowych funkcjonariuszy KP PSP Puławy

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy.

14 lutego 2020 roku odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych do służby strażaków.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Podhajny w obecności
funkcjonariuszy KP PSP Puławy.

Ślubowanie to bardzo uroczysty, podniosły moment w życiu zawodowym.
Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia
do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Tekst ślubowania zna niewątpliwie każdy strażak PSP:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ślubuję
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję
strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Skip to content