Prewencja

Monitoring pożarowy

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 51 – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Tryb postępowania oraz wymagania w stosunku do właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów podlegających obowiązkowi bądź dobrowolnie włączanych do systemu monitoringu pożarowego z terenu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Karta informacji o obiekcie – aktualizacja

Skip to content